Držanie tela


Význam správneho držania tela

Správna chôdza napomáha minimalizovať námahu a tlak pôsobiace na kolená, päty a spodnú partiu chrbta. Každý krok tvoria rôzne pohyby: najprv sa päta dotkne podlahy, potom sa noha spustí dolu, päta sa dvíha nahor, prsty tlačia oproti podlahe a dvíhajú telo hore. Po tom, čo sa päta dotkne podlahy, noha sa vytáča smerom dovnútra, tento pohyb je známy ako pronácia. Ak ide o nadmernú pronáciu, môže to postupne viesť k splošteniu chodidiel a vychýleniu kĺbov.


Ako zlepšiť svoje držanie tela

Pre nápravu nadmernej pronácie a pre úspešné rozloženie tlaku a námahy na chodidlo odporúčame používať protetiku a vložky alebo špeciálne biomechanicky navrhnuté topánky.